Материалы

Послания народу Казахстана

ПОСЛАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН -

ЛИДЕРА НАЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА

НАРОДУ КАЗАХСТАНА

СТРАТЕГИЯ «Казахстан-2050»

Қазақстандық жол – 2050:

«Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ»

 

 

 

Скачать Послание президента РК